Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Петренко Анна Віталіївна
кандидат економічних наук, старший викладач

Петренко Анна Віталіївна

Освіта

 • У 2009 році закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ) за спеціальністю “Менеджмент організацій”.
 • З 2009 по 2012 аспірантка  навчально-наукового інституту бізнесу та менеджменту (ННІ БМ)  за спеціальністю «Економіка підприємства».
 • У 2014р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами за видами діяльності».

Кар’єра

 • З 2013 по 2016 рр. – молодший науковий співробітник на кафедрі економіки та маркетингу ХНТУСГ.
 • З 2017 р. працює на посаді старшого викладача кафедри підприємства, торгівлі та біржової діяльності.

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  • Венчурний бізнес;
  • Основи підприємництва; Ефективність інноваційної діяльності;
  • Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловій сфері;
  • Управління якістю у підприємництві

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів:
  • Бізнес та підприємництво,
  • Менеджмент,
  • Маркетинг,
  • Інформаційні технології.
 • 2015-2016 рр. – Член Методичної комісії ННІ МСМ;
 • 2018-2019 р р. – Секретар Державної екзаменаційної комісії  зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти, ХНТУСГ;
 • 2018 р. – Член Методичної комісії ННІ ТС.
 • має більше 25 публікацій

Міжнародна діяльність

 • У 2012 році приймала участь в 5 місячній програмі обміну для викладачів Faculty Exchange Program в державному університеті Штату Колорадо (Colorado, USA)

Громадська діяльність

 • 2016 р. – FEP Alumni association
 • Куратор академічної групи.