Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Панкова Оксана Володимирівна
Доцент, к.с.-г.н.

Панкова Оксана Володимирівна

Народилася 23 вересня 1982 р. в м. Харків

Освіта

 • 2004 р. – отримала диплом з відзнакою Харківського національний університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Біологія», кваліфікація магістр біології, викладач
 • 2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція та насінництво
 • 2019 р. – отримала звання доцента кафедри агротехнологій та екології
 • 2020 р. – отримала диплом з відзнакою Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія», кваліфікація магістр з агроінженерії

Кар’єра

 • 2004-2007 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ Лазерної біології та лазерної медицини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
 • 2007-2012 рр. – науковий співробітник науково-дослідної частини НД лабораторія квантової біології та квантової медицини Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
 • 2012-2015 рр. – викладач, страрший кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
 • 2015-2017 рр. – доцент кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
 • 2017 – по цей час доцент кафедри агротехнологій та екології Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Наукова діяльність

 • Має понад 80 науково-методичних праць, в тому числі 2 посібників англійською мовою
 • 3 патенти
 • 3 статі у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science Core Collection

Науковий напрямок

 • фізіологія та біохімія рослин, агроекологічні ефекти дії електромагнітного випромінювання різних діапазонів на рослинні об’єкти.

Міжнародна діяльність

Закордонні публікації

 • Tsekhmeistruk M. Methodological approaches of the general technologies development for the crop production // Tsekhmeistruk M., Tymchuk O., Fesenko A., Pankova O. // ТЕ Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Vol.. No.. (Index Copernicus), 2016. – С. 52-60
 • Fesenko A. Application of No-till growing sunflowers: technical, environmental and economic aspects /Fesenko A., Pankova O., Bezpalko V., Gutyanskyi R. // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol. 19. No. 1. Р. 15-20
 • Pankova O.V. Usage of physical mutagenesis in the selection of cereals / Pankova O.V., Puzik V.K. Sirovitskiy K.G. // Open Access Peer-reviewed Journal Science Review 3(10), March 2018.-Vol.3
 • Chalaya O. Influence of some heavy metals on the organism of young pigs / Chalaya O., Pankova O., Sirovitskiy K., Bezpalko V., Gorbanov A. // ТЕКА. Commission of motorization and energetics in agriculture – 2018. Vol. 18, № 4. P. 13-18