Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Палій Андрій Павлович
доктор сільськогосподарських наук, доцент

Палій Андрій Павлович

Освіта

 • 1996 – 2000 рр. – навчання в технікумі ХНТУСГ ім. П. Василенка;
 • 2002 – 2005 рр. – навчання в ХНТУСГ ім. П. Василенка;
 • 2005 – 2009 рр. – навчання в аспірантурі в Інституті тваринництва НААН;
 • 2013 р. – захист кандидатської дисертації на тему: “Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу”. Отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук із спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів твариництва;
 • 2015 – 2017 рр. – навчання в докторантурі ХНТУСГ ім. П. Василенка;
 • 2016 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника;
 • 2018 р. – захист докторської дисертації на тему “Обгрунтування, розробка та ефективність застосування інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві”. Отримав диплом доктора сільськогосподарських наук із спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів твариництва.

Кар’єра

 • 2000 – 2002 рр. – строкова військова служба в Збройних силах України (командир відділення);
 • 2010 р. – прийнятий на посаду викладача кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника;
 • 2016 – 2020 рр. працював на посаді доцента кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника.
 • з 2020 р. працює на посаді професора кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника.

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  • Патентознавство і авторське право;
  • Технологія виробництва продукції тваринництва;
  • Тваринництво;
 • Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів;
 • Є гарантом спеціальності ОП “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство).

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів – дослідження та розробка інноваційних технологій і технічних засобів у молочному скотарстві для забезпечення отримання високоякісної продукції, підвищення показників молоковиведення та збереження дійного стада.
 • Є  членом спеціалізованої вченої ради К 64.070.02  ХДЗВА по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю  06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.
 • Є автором 6-ти монографій, понад 300 наукових праць, у тому числі 55 статей, які входять до міжнародних баз Web of Science та Scopus, понад 100 патентів України на корисну модель. Має 25 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 • Є членом редакційної колегії НТБ ІТ НААН.

Нагороди та подяки

 • подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.);
 • грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.);
 • подяка директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.);
 • грамота товариства винахідників і раціоналізаторів Харківської обласної ради (2019 р.).

Міжнародна діяльність

 • Проходження стажування та навчання:
  • Польща;
  • Данія;
  • Швейцарія;
  • США.
 • Викладацька діяльність:
  • Китай.