Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Палій Анатолій Павлович
доктор ветеринарних наук, професор

Палій Анатолій Павлович

Освіта

 • 1996 – 2000 рр. – навчання в Липковатівському аграрному коледжі;
 • 2001 – 2004 рр. – навчання в Харківській державній зооветеринарній академії;
 • 2005 – 2007 рр. – навчання в аспірантурі в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
 • 2007 р. – захист кандидатської дисертації на тему: “Розробка та вивчення дезінфікуючих препаратів при туберкульозі сільськогосподарських тварин”. Отримав диплом кандидата ветеринарних наук із спеціальності 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія;
 • 2011 – 2013 рр. – навчання в докторантурі ННЦ «ІЕКВМ»;
 • 2013 р. – захист докторської дисертації на тему “Епізоотологічний моніторинг туберкульозу великої рогатої худоби та науково-експериментальне обґрунтування розробки і застосування засобів дезінфекції”. Отримав диплом доктора ветеринарних наук із спеціальності 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
 • 2017 р. – присвоєно вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
 • 2019 р. – присвоєно вчене звання професор зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Кар’єра

 • 2016 р. – завідувач лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології ННЦ «ІЕКВМ»;
 • з 2020 р. працює на посаді професора кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника (за сумісництвом).

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  • Біобезпека та біозахист у тваринництві;
  • Фізіологія з основами морфології;
  • Біологічна цінність та якість продукції тваринництва та її корекція за різних екологічних умов.
 • Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів.

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів – наукове та практичне забезпечення епізоотичного благополуччя, біологічної безпеки, здоров’я тварин і ветеринарно-санітарної якості продукції тваринництва.
 • Є  членом спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 ННЦ «ІЕКВМ» по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
 • Є автором 6-ти монографій, понад 270 наукових праць, у тому числі 50 статей, які входять до міжнародних баз Web of Science та Scopus, 117 патентів України на корисну модель. Має 32 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Нагороди та подяки

 • стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2015-2016 рр.);
 • лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (2017 р.);
 • Почесна Грамота Президії Національної академії аграрних наук України (2018 р.);
 • стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2019-2020 рр.).

Міжнародна діяльність

 • Проходження стажування та навчання:
  • Великобританія;
  • Данія;
  • Італія;
  • Франція.