Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Пак Андрій Олегович
ОС з наукової роботи, д.т.н., професор кафедри

Пак Андрій Олегович

Освіта та кар’єра

Освіта:

2002 р. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; спеціальність: «Радіофізика та електроніка»; радіофізик;

2007 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі; спеціальність: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних
та фармацевтичних виробництв; кандидат технічних наук;

2017 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі; спеціальність: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних
та фармацевтичних виробництв; доктор технічних наук.

Кар’єра:

2002 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі; ст. лаборант кафедри енергетики та фізики;

2003 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі; асистент кафедри енергетики та фізики;

2007 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі; ст. викладач кафедри енергетики та фізики;

2010 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі; доцент кафедри енергетики та фізики;

2020 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі; професор кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін;

2021 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; професор кафедри фізики і теоретичної механіки.

 

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

  •  Фізика;
  •  Фізика з основами біофізики;
  •  Біофізика тварин.

 

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

  • Теоретичні основи ефекту індукованого тепломасообміну;
  •  Тепломасообмін під час сушіння сировини рослинного та тваринного походження;
  •  Дослідження системної води харчової сировини та продуктів

Наукова робота:

Виконання наукових тем кафедри енергетики та фізики Харківського державного університету харчування та торгівлі:

  •  держбюджетної теми 0108U001333 «Дослідження стану та структури вологи в харчових продуктах методами ЯМР та ЕПР-спектроскопії»;
  •  бюджетних тем 0110U006618 «Наукові обґрунтування енергоефективних процесів харчової промисловості» та 0113U008396 «Удосконалення фізичних методів аналізу технологій та процесів харчових виробництв»;
  •  госпдоговірних тем 0114U005577 «Аналіз енергоефективності механічних та теплових процесів під час переробки сільськогосподарської сировини» та 0116U008874 «Розробка раціональних режимів гідротермічної обробки рослинної сировини способом з використанням індукованого тепломасообміну».

 

Громадська діяльність

2017–2020 рр. – член експертних рад Харківського державного університету харчування та торгівлі за напрямами: «Фундаментальні дослідження в галузі фізики, хімії, математики та механіки»; «Товарознавство і торговельне підприємництво. Екологічна безпека»; «Процеси, апарати, обладнання харчових виробництв, холодильна техніка»

 

Нагороди та премії

2013 р. –Грамота Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації;

2014 р. – Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

2018 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України

 

Кількість публікацій

Публікацій наукового і науково-методичного характеру 131;

наукових статей – 46;

монографій – 3;

навчальних посібників – 7.

 

Патенти

Патентів України на корисну модель – 2.