Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Ніколаєнко Наталія Миколаївна
Асистент кафедри ЮНЕСКО, кандидат наук із соціальних комунікацій

Профілі вченого

nnataliya196513@khntusg.info

 

Ніколаєнко Наталія Миколаївна

Освіта, кар’єра
1987 р. – закінчила Харківський державний інститут культури за спеціальністю бібліотекознавство та бібліографія.
1987 – 1995 рр. працювала в бібліотеці Харківського державного інституту культури.
1995 – 2004 рр. працювала у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ м. Харкова.
2004 – 2017 рр. директор Наукової бібліотеки Української інженерно – педагогічної академії.
2013-2016 рр. – навчалась в аспірантурі Харківської державної академії культури.
2017 р. – директор Наукової бібліотеки ХНТУСГ, асистент кафедри ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” та соціально-гуманітарних дисциплін.

Освітня, викладацька діяльність
Викладання навчальних дисциплін: Інформаційне забезпечення наукової діяльності.
 

Наукова діяльність
Науково-дослідні роботи:
2010 р. – НДР “Створення та використання ресурсів електронної мережевої бібліотеки ЕТФ УІПА у системі самостійного навчання та тестового контролю знань студентів із загальнонаукових та фахових дисциплін” 2008-2010 рр.
2014 р. – НДР «Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти» 2012-2014 рр. (державний реєстраційний номер 0114 U 005632).
2016 р. – захистила дисертацію «Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою » за спеціальністю 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” на здобуття наукового ступеня  кандидата наук із соціальних комунікацій.
 

Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, бібліотекознавство та бібліографія,управління.
 

Наукові публікації, патенти, гранти
Автор 2 колективних монографій, більше 60 наукових публікацій.

 
Громадська діяльність : член Української бібліотечної асоціації з 2006 р.