Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Накісько Олександр Вікторович
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Накісько Олександр Вікторович

Освіта та кар’єра:

У 1995 році з відзнакою закінчив Харківський державний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію спеціаліста економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

1996 – 1999 рр. Навчання в аспірантурі.

1996 – 2014 рр. Робота на посаді головного бухгалтера колективного науково-виробничого підприємства ТОВ «Агроекос».

1997 – 2005 рр. Робота на посаді головного бухгалтера ТОВ «НВП «АГАТ».

З 1999 р. Старший викладач кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2010 р. Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, сертифікований професійний бухгалтер АПВ за програмою CAPA.

2015 р. Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2017 р. Доцент кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня діяльність:

Викладає навчальні курси: Податкова система, Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Банківська справа, Аудит оподаткування підприємств.

Наукова діяльність:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств агропромислового комплексу».

Наукові публікації:

Близько 100 наукових публікацій.