Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Нагорний Сергій Анатолійович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Нагорний Сергій Анатолійович

Освіта

 • 1993 р. – закінчив Харківський зооветеринарний інститут
 • 1993 – 1996 р. – аспірант Інституту тваринництва УААНУ
 • 2001 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: “Відтворні та продуктивні якості перевірюваних свиноматок залежно від тривалості лактації”
 • 2007р. – отримав вчене звання доцента кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника

Карєра

 • 1996 р. – прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника відділу свинарства Інституту тваринництва УААНУ
 • 1998 р. – прийнятий на посаду наукового співробітника відділу свинарства Інституту тваринництва УААНУ
 • 2003 р. – прийнятий на посаду старшого наукового співробітника відділу свинарства Інституту тваринництва УААНУ
 • 2006 р. – прийнятий на посаду старшого викладача кафедри “Механізація тваринницьких ферм “
 • З 2007 р. – працює на посаді доцента кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  Технологія виробництва продукції тваринництва;
  Кінний туризм;
  Основи тваринництва;
  Інтенсифікація технологічних процесів у тваринництві;
  Лісомисливське господарство;
  Тваринництво.

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів:
  • Удосконалення технологій виробництва продукції тваринництва;
  • Розробка технологічних карт з виробництва продукції тваринництва;
  • Розрахунок передпроєктних рішень по реконструкції існуючих і при будівництві нових виробничих потужностей з виробництва свинини;
  • Впровадження новітніх технологій у господарства з виробництва продукції тваринництва;
  • Сприяння розвитку кінного туризму та спорту в Україні.
 • Є  членом спеціалізованої вченої ради К 65.356.01  ІТ  НААНУ по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю  06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.
 • Є  членом спеціалізованої вченої ради К 64.070.02  ХДЗВА по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю  06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.
 • Є  членом  технічного комітету стандартизації № 158 «Тваринництво; технології, племінна справа та відтворення».
 • Має понад 100 наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, навчальні посібники тощо.

Громадська діяльність

 • Є  членом  етично – фахової комісії  ХНТУСГ.