Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Моісєєва Наталія Іванівна
Завідувачка кафедри ЮНЕСКО
доктор економічних наук, доцент

Моісєєва Наталія Іванівна

Освіта та кар’єра
1987 р. – Харківський державний університет імені М. Горького (Харківський національний університет імені В. Каразіна) за спеціальністю – філолог. Викладач російської мови та літератури.
1993 р. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.Сковороди за спеціальністю – українська мова та література.
1993-2002 рр. – викладач кафедри україно – та слов’янознавства ХІМЕСГ-ХДТУСГ.
2002-2017 рр. – доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» ХНТУСГ.
З 2017 р. – завідувачка кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін.

Освітня,  викладацька діяльність
Викладання навчальних дисциплін: «Філософія людського спілкування», «Педагогіка та методика викладання у вищій школі», «Філософія туризму», «Рекреаційні комплекси України та світу», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

Наукова діяльність
2001р.  – захист  дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук  «Ментальність і місцеве самоврядування: взаємозв’язок, проблеми, протиріччя» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.
2019 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Інноваційність туристичної сфери регіону в умовах сталого розвитку: стратегічний вимір» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.

Сфера наукових інтересів: філософія спілкування, педагогіка та методика викладання у вищій школі, проблеми духовного і фізичного розвитку молоді, гендерні питання в Україні, виховна робота у ЗВО та студентське самоврядування, соціальні проблеми сучасної молоді та перспективи їх вирішення, соціально-комунікативна діяльність та комунікативні практики, філософія туризму, інноваційний розвиток туристичної сфери, феномен туризму в філософському та економічному аспектах.

Наукові публікації, патенти, гранти
Автор 2 монографій, співавтор 4 монографій, співавтор одного підручника, автор близько 150 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Нагороди
Почесні грамоти Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, Харківського обласного Олімпійського комітету та Подяки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Харківського міського Голови, Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Харківської обласної державної адміністрації, Подяка Національного літературно-меморіального музею Г. Сковороди, Подяка Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Харківської обласної організації.