Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Міненко Софія Іванівна
Асистент, Доктор філософії (PhD)

Міненко Софія Іванівна

Освіта та кар`єра

2018р. –  закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,

Спеціальність  Менеджмент

Кваліфікація магістр зі спеціальності «Менеджмент»

2018 р.- аспірантка кафедри ОВБМ

2018р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту;

2019р. – закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ,

Спеціальність Право

Кваліфікація магістр зі спеціальності «Право».

2020р.- захист дисертації на здобуття ступеня Доктора філософії (PhD)з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент.

Освітня діяльність

Проводить практичні заняття з навчальних курсів “Організація агробізнесу”; “Стратегічне управління”; “Ризик-менеджмент”.

Наукова діяльність

Аспірантура з вересня 2018р.

Тема дисертації «Механізми управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств України”.

Сфера наукових інтересів

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Нагороди та премії

2020-2021рр. – Стипендіатка академічної стипендії імені М.С. Грушевського.

Громадська діяльність

З 2020 р. експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Куратор академічних груп.

Відповідальний секретар редакційної колегії Віснику СНТ  навчально-наукового інституту бізнесу, менеджменту і права Харківського національного технічного університету сільського господарства.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2019р. Під науковим керівництвом Міненко С.І. підготовлена і захищена наукова робота  Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету (Диплом ІІІ ступеня).

2021р. Міжнародне науково – педагогічне закордонне стажування на базі Академії ГУСПОЛ (м. Граніца, Чеська Республіка)

Публікації та патенти

Понад 15 наукових публікацій, з них 1 що індексується в міжнародній наукометричній базі WoS.