Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Мікаутадзе Реваз Ігорович
асистент

revazmk@gmail.com

Мікаутадзе Реваз Ігорович

Освіта та наукові ступені

  • Закінчив Харківський національний університет будівництва та архітектури (2009) за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та аспірантуру Харківського національного університету будівництва та архітектури (2020)

Дисципліни

  • «Технологія будівельного виробництва»
  • «Залізобетонні та кам’яні конструкції»

Область наукових інтересів

  • Використання технологій інформаційного моделювання в сучасному будівництві
  • Удосконалення організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин будівель
  • Обстеження технічного стану будівель
  • Проектування металевих конструкцій

Міжнародна діяльність

Міжнародне наукове-педагогічне стажування у Державній вищій школі технології та економіки ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Республіка Польща)

Наукові публікації, патенти, гранти

Опубліковано більше 20 праць, з них 5 статей у фахових виданнях та 1 деклараційний патент України на корисну модель.