Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Малій Олена Григорівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Малій Олена Григорівна

Освіта та карєра

В 1994 р. – закінчила Харківський інститут громадського харчування, за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності».

1994 – 1995 рр. – працювала на посаді бухгалтера в акціонерному товаристві закритого типу “Килимовий комбінат “ЕПОС” у місті Харкові.

1995 – 1999 рр. – працювала на посаді старшого державного податкового інспектора відділу прямих податків та відрахувань до державних цільових фондів управління прямих та непрямих податків з юридичних осіб Державної податкової інспекції у Жовтневому районі міста Харкова.

1999 р. – асистент кафедри обліку і аудиту ХДТУСГ.

2001 – 2003 рр. – навчання в аспірантурі ХДТУСГ.

2003 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту ХДТУСГ.

2007 р. – присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю за спеціальністю 08.04.01- фінанси, грошовий обіг і кредит

2008 р. – присудження наукового ступеня доктора філософії та присвоєння вченого звання доцента .

2008 р. – доцент кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ

Освітня, викладацька діяльність

Викладає курси:

Фінанси.

Фінанси підприємства.

Економіка і фінанси підприємства.

Фінансова статистика.

Фінансовий аналіз.

Фінанси в публічному управлінні та адмініструванні.

Наукова діяльність:

Наукові інтереси: фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, фінанси підприємства, банківська справа.

Член фахової комісії ХНТУСГ.

Член ДЕК ХНТУСГ.

Член комісії по розробці тестових завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму «Економіка підприємства».

Керівник проектної групи зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

2007 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю за спеціальністю 08.04.01- фінанси, грошовий обіг і кредит на тему: «Формування та розвиток фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері».

Наукові публікації, патенти, гранти:

Має понад 100 публікацій, в тому числі навчальний посібник та монографію.