Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Майборода Марія Миколаївна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Майборода Марія Миколаївна

Освіта та кар`єра

2009 р. – закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,

спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджера-економіста;

2009 р.- асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2009 – 2013 рр. – аспірантура в ХНТУСГ ім. П. Василенка.

2014 р. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2014 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2017 р. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2021 р. – отримала вчене звання доцента кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «HR-менеджмент», «Управління персоналом», «Менеджмент», «Управління діяльністю підприємства корпоративного типу».

Наукова діяльність

Тема дисертації «Механізми мобілізації виробничих резервів підвищення економічної ефективності зернопродуктового комплексу»;

Сфера наукових інтересів

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Публікації

Має 53 наукових та навчально-методичних публікацій та 40 патентів на корисну модель. Приймала участь у конференціях у країнах ЄС: Італії, Великобританії, Швеції.