Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Луценко Олена Анатоліївна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Луценко Олена Анатоліївна

Освіта та кар’єра

1996 р. – закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Статистика».

1997 р. – закінчила  Харківський державний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит».

1999 р. – закінчила аспірантуру денної форми навчання Харківського державного технічного університету сільського господарства.

1999 р. – старший викладач кафедри обліку та аудиту Харківського державного технічного університету сільського господарства.

2011 р.  – присудження наукового ступеня доктора філософії та присвоєння вченого звання доцента .

2013 р. – доцент кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ імені Петра Василенка.

 

Освітня, викладацька діяльність

Викладає дисципліни: «Статистика», «Страхування», «Фінансова статистика», «Фінанси підприємств», «Організація бухгалтерського обліку».

 

Наукова діяльність

Наукові інтереси: економіка, статистика, страхування, фінанси підприємства.

2011 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Формування та ефективне використання основних засобів у сільськогосподарських підприємствах».

Участь у науково-дослідній роботі кафедри обліку та аудиту за темою: «Формування напрямів та механізмів підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0116U007411, 2016-2021 рр.).

 

Наукові публікації, гранти

Є автором більш ніж 70 публікацій, у тому числі 3 монографії.