Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Ляшенко Сергій Олексійович
Професор, д.т.н.

Ляшенко Сергій Олексійович

Освіта

 • 1980 р. –   закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (спеціальність механізація сільського господарства, кваліфікація інженер-механік).
 • 2002 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Математичні моделі роторів у системах діагностики обертаючих вузлів сільськогосподарських машин», за спеціальністю  01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.
 • 2004 р. – вчене звання доцент кафедри безпеки життєдіяльності.
 • 2015 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Автоматизація процесів керування технологічними відділеннями цукрового виробництва на основі нейромережевого підходу», за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
 • 2019 р. – вчене звання професор кафедри безпеки життєдіяльності та права.

Карьера

 • 1980 – 1992 рр. молодший науковий співробітник, асистент кафедри  охорони праці Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства.
 • 1992 – 2003 рр. старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка.
 • 2003 – 2017 рр. доцент кафедри безпеки життєдіяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка.
 • 2003-2014 заступник директора ННІ ДЗН Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка.
 • З 2018 р. по теперішній час професор кафедри безпеки життєдіяльності та права Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Освітня діяльність

 • З 2020 р. член Association for Сomputing Machinery, Member Number 3504825, з 2020 р. )

Наукова робота

 • з 2016 року член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Міністерства освіти та науки України  – член постійної спеціалізованої вченої ради. 05.13.07 – автоматизація процесів керування 05.13.07 – автоматизація процесів керування з 2016 року )
 • з 2016 р. офіційний опонент 1 докторської  та 4 кандидатських дисертацій.
 • 1980 – 2019 рр. керівник та виконавець 14 науково дослідних робіт за напрямом охорони праці та автоматизації процесів курування технологічними процесами у сільськогосподарському виробництві.
 • опубліковано у співавторстві 1 підручник з грифом МОН.
 • має 2 авторські свідоцтва та 1 патент.

Кількість публікації

 • понад 160 публікацій з яких:
  • 120 наукових статей в фахових виданнях   (з них статті індексовані в Scopus – 3);
  • підручник – 1.