Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Лисиченко Микола Леонідович
Професор кафедри
доктор технічних наук, професор

Профілі науковця
Scopus
GoogleScholar
ResearcherID
тел.: +38(057)716-41-66
факс: +38(057)700-39-14
E-mail: 1prlysychenko@khntusg.info

Лисиченко Микола Леонідович

Освіта
1985 р. Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ), спеціальність «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», кваліфікація: інженер – електрик.
1987 – 1990 р. аспірантура у Всесоюзному науково-дослідному інституті електрифікації сільського господарства.
1991 р кандидат технічних наук за спеціальністю 05.20.02 – електрифікація сільськогосподарського виробництва (ВІЕСГ).
У 1994 р. присвоєне вчене звання доцента.
1998-2001 рр. докторантура в Харківському державному технічному університету сільського господарства (ХДТУСГ).
2006 р. доктор технічних наук за спеціальністю 05.09.16 – електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі ХДТУСГ
2007 р. присвоєння вченого звання професора.

Кар’єра
1991 р. асистент кафедри Застосування електроенергії у сільському господарстві ХІМЕСГ.
1993 р. доцент кафедри Застосування електроенергії у сільському господарстві ХІМЕСГ.
2004 р. завідувач кафедри Застосування електроенергії в сільському господарстві нині кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем». Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ)
З 2016 р. по теперішній час перший проректор ХНТУСГ

Викладає навчальні курси:
«Проектування інженерних комплексів та систем».

Наукові інтереси:
– дослідження впливу енергії електромагнітних коливань оптичного діапазону на біологічні об’єкти різного рівня організації (від клітини до цілісного організму) в сільському господарстві;
– проектування та експлуатація електротехнічних комплексів та систем в сільському господарстві;
– лазерні технології в сільському господарстві та ветеринарії.

Наукова робота:
– голова спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи і 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи);
– член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.07 Національного університету біоресурсів та природокористування України (спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи і 05.14.07 – автоматизація процесів керування).
– науковий керівник докторантів, аспірантів та магістрів (захищено 1 дисертаційна робота здобувача наукового ступеня к.т.н. 1- дисертаційна робота здобувача наукового ступеня д.т.н.);
Член редколегії наукових журналів:
– «Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК», ISSN 2311-0767, ХНТУСГ;
– «Енергетика і автоматика», ISSN 2223-0858, НУБіП;
– «Фотобіологія та фотомедицина», ISSN 2076-0612 НПМБК «Лазер і здоров’я».

  Міжнародна діяльність.
– Дійсний член комісії з механізації та енергетики сільського господарства Люблінського відділення Польської академії наук (з 2018 р.).
– Прочитав курс лекцій «The nanotechnologies for biomedical applications» (червень 2016 р.) в рамках реалізації Міжнародного EBCI проекту на запрошення RHEIN -WAAL University of Applied Science (Німеччина)
– Виступав з доповідями на Міжнародних конференціях:
ESAC-2018 (15-17.10.2018) Karak, Jordan,

Громадська діяльність
– 29 International scientific symposium «Metrology and metrology assurance – 2019» (6-10.09.2019) Sozopol, Bulgaria.
– з 2015 р. експерт з оцінки наукових проектів щодо отримання державного фінансування МОН України фахового напряму – секції 23 «Наукові проблеми сільського лісового і садово-паркового господарства та ветеринарії»;
– з 2017 р. експерт з оцінки наукових проектів щодо отримання державного фінансування МОН України фахового напряму 07 – технічні науки згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 01.09.2016 № 1060 та від 03.07.2017 № 983): – секція 7 «Енергетика та енергоефективність»;
– з 2018 р. входить до складу секції з проблем розвитку АПК Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України;
– з 2019р. входить до складу Міжвідомчої координаційно-методичної ради НААН України по секції «Використання електроенергії, електрифікації та автоматизації виробничих процесів в АПК України»;
– керівництво студентами – учасниками Всеукраїнських олімпіад та конкурсів зі спеціальних дисциплін.

Нагороди та премії
– Подяка Міністерства аграрної політик та продовольства України (2014);
– Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2015);
– Почесна грамота Президії Національної академії наук України (2018);
– Подяка Міністерства освіти і науки України (2018);
– Подяка Національної академії педагогічних наук України (2018);
– Грамота Міністерства освіти і науки України (2019).

Кількість публікацій
– публікацій наукового і науково-методичного характеру більше 320;
– наукових статей що індексуються Міжнародними науко метричними базами даних Google Scholar, Index Copernicus- 90; Scopus – 1;
– монографій – 1
– навчальних посібників – 2

Патенти
– патентів України більше 36;
– авторських свідоцтв -4.