Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Крутько Маргарита Анатоліївна
Доцент кафедри, доктор економічних наук, доцент

Крутько Маргарита Анатоліївна

Освіта та кар’єра:

2009 р. – закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста-бухгалтера;

2013 р. – закінчила аспірантуру Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

2014 р. – асистент кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2014 р. – захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Розвиток обслуговуючої та фінансово-кредитної кооперації сільськогосподарських підприємств»;

2016 р. – викладач кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2018 р. – старший викладач кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2018 р. – доцент кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2019 р. – отримала вчене звання доцента;

2021 р. – захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема дисертації: «Управління інтеграційними процесами в аграрному секторі економіки України».

 

Освітня діяльність:

Викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аудит», «Облік в галузях національної економіки та в суб’єктах малого підприємництва», «Страхові послуги», «Страхування» «Інвестування», «Бюджетна система».

Наукова діяльність:

Участь у науково-дослідній роботі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за темою: «Організаційно-економічні та технологічні засади підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції в умовах формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0111U005203, 2011-2015 рр.).

Участь у науково-дослідній роботі кафедри обліку та аудиту за темою: «Формування напрямів та механізмів підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0116U007411, 2016-2021 рр.).

Науковий напрямок: особливості та розвиток агропромислової інтеграції в умовах глобалізації економіки.

Міжнародна діяльність:

Пройшла міжнародне стажування у Європейському університеті бізнесу «European University of Business», м. Познань, Польща, 2017 р.

 

Наукові публікації:

Автор понад 70 публікацій, у тому числі 3 статті, що індексуються у міжнародній бібліографічній і реферативній базі даних Scopus та однієї монографії.