Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Кравченко Ольга Михайлівна
Доцент кафедри, доктор економічних наук, доцент

Кравченко Ольга Михайлівна

Освіта та кар’єра

2003 рік – закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

2003 рік – вступила до аспірантури Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка;

2006-2009 роки – асистент кафедри економіки та маркетингу;

2009 рік по теперішній час доцент кафедри економіки та маркетингу;

Наукова діяльність

2009 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна та енергетична ефективність виробництва молока при різних системах утримання корів в літній період» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2014 рік – отримала звання доцента за кафедрою економіки та маркетингу.

2016-2019 р. – навчалась в докторантурі. Тема наукової праці «Механізми гармонізації економічних відносин на ринку продукції тваринництва».

2020 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук на тему «Механізми гармонізації економічних відносин сільськогосподарських підприємств з суб’єктами ринку продукції тваринництва»

Напрям  наукової  діяльності: «Економічні відносини на ринку продукції тваринництва».

Наукові публікації, патенти, гранти:

Всього опубліковано 56 публікації, з них 44 наукового та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 28 публікацій у фахових виданнях.

Документи