Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Кравченко Юлія Миколаївна
Старший викладач закладу вищої освіти, кандидат економічних наук

Кравченко Юлія Миколаївна

Освіта та кар’єра

1995 рік – закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди і отримала вищу повну освіту (спеціаліст) за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання» та здобула кваліфікацію учитель початкових класів.

2003 рік – закінчила Вищий навчальний заклад «Харківський інститут соціального прогресу» і отримала вищу повну освіту (спеціаліст) за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.

2010-2014 роки асистент кафедри економіки залізничного транспорту Українського державного університету залізничного транспорту.

2018 рік по теперішній час старший викладач кафедри економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка.

Наукова діяльність

2014 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Реформування залізничного транспорту з метою підвищення ефективності» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (за видами економічної діяльності).

Напрям  наукової  діяльності:

Наукові публікації, патенти, гранти

Всього опубліковано 23 публікації, з них 23 наукового характеру, у тому числі 12 публікацій у фахових виданнях.