Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Красноруцький Олексій Олександрович
Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор

krasnorutskyy@khntusg.info

вул.Алчевських, 44

головний корпус, 3 поверх

кімн.309,310

Телефон:(057) 716-41-54

e-mail: kaf.org07041997@gmail.com

 

Красноруцький Олексій Олександрович

Освіта та кар`єра

1997р. – закінчив Харківський державний економічний університет,

спеціальність: «Менеджмент у виробничій сфері»

Кваліфікація: інженер-економіст за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

1999р.-  закінчив Харківський державний університет сільського господарства,

Спеціальність: «Механізація агропромислового виробництва»

Кваліфікація: інженера-механіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

2017р. – закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, кваліфікація: юриста-правознавця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

2004р. – захист дисертації кандидат економічних наук за спеціальностю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами

2006р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри організації виробництва та менеджменту.

2013 р. – захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2014р. – присуджено вчене звання професора кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2018р. – завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2020р.- обрано академіком Академії економічних наук України зі спеціальності Економіка сільського господарства.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси “Конституція та врядування”, “Теорія державного управління”, “Управління організаційно-правовою безпекою”.

Наукова діяльність

Наукова школа «Механізми розвитку аграрного ринку, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності його суб’єктів» започаткована з 2014 року.

З 2019 року є керівником виконання науково-дослідної роботи «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції в умовах глобалізації аграрних ринків» на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів

Управління конкурентоспроможністю аграрного бізнесу, управління інноваційним розвитком, управління організаційно-правовою безпекою.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Міжнародне науково-педагогічне стажування у Вищому професійному державному університеті (м. Ниса, Республіка Польща)

Нагороди та премії

2009р. лауреат Премії Президента України для молодих вчених за одноосібну наукову працю «Ефективність систем ринкового розподілу сільськогосподарської та агропродовольчої продукції».

Публікації та патенти

Є автором понад 300 наукових праць, серед яких 31 монографія та понад 150 наукових статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових періодичних виданнях, в тому числі індексованих у провідних міжнародних наукометричних базах.

Профілі науковця

ORCID ID

Scopus

Google Academy