Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Краля Вікторія Григорівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Краля Вікторія Григорівна

Освіта та кар`єра

2007р. – закінчила Харківський державний технічний університет сільського господарства,

спеціальність «Менеджмент організацій»

2008р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2015р. –  старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2018р.- захист дисертації кандидат економічних наук за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2019р. – присвоєне вчене звання доцент.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси “Управлінська діагностика”, “Аналіз господарської діяльності”», “Управління інтелектуальним капіталом”.

Наукова діяльність

Тема дисертації «Стратегічні засади організаційних трансформацій аграрних підприємств тваринницького напряму»

Сфера наукових інтересів

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Громадська діяльність

Куратор академічних груп

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Закордонне стажування у Вищій технічній школі в Катовіце, Польща.

Публікації та патенти

Має 45 наукових та навчально-методичних публікацій.