Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Колпаченко Надія Миколаївна
Заступник директора
кандидат економічних наук, доцент

Колпаченко Надія Миколаївна

Освіта

 • У 2004 р. закінчила Харківський державний технічний університет сільського господарства та отримала диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста
 • 2017 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), PhD
 • 2019 р. – отримала диплом магістра з відзнакою Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка зі спеціальності «Галузеве машинобудування»

Кар’єра

 • 2004 – 2009 р.р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту факультету менеджменту.
 • 2009 – 2018 р.р. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту.
 • З 2018 р. – доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробництва навчально-наукового інституту технічного сервісу
 • З вересня 2018 р. – голова Науково-методичної ради ННІ ТС
 • З 2019 р. – очільник дирекції ННІ ТС з навчально-методичної роботи
 • З листопада 2019 р. – експерт з акредитації освітніх порогам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • З травня 2020 р. – заступниця директора ННІ ТС
 • З серпня 2020 р. – фахівець з питань забезпечення якості вищої освіти навчально-методичного відділу ХНТУСГ
 • Вересень 2020 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри ТСРВ

Освітня діяльність

 • Викладає такі дисципліни:

– Економіка підприємства;

– Виробнича логістика процесів машинобудування та відновлення деталей;

– Управління проєктами в машинобудуванні;

– Обґрунтування інженерно-економічних рішень у тваринництві

 • Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів: економіка підприємства, менеджмент, галузеве машинобудування
 • Має близько 40 навчально-методичних та наукових праць, з них 3 навчальних посібники та підручник

Міжнародна діяльність

 • Проходила науково-педагогічне стажування у WSB University, Польща
 • Брала участь у конференціях в країнах ЄС (Польща, Франція, Словаччина)