Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Кобелєва Даля Леонідівна
Старший викладач ЗВО, кандидат філософських наук

Кобелєва Даля Леонідівна

Освіта та кар’єра
2008 р. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Філософія».
Філософ, викладач філософських дисциплін.
2007-2010 р.р. – старший лаборант кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування».
2011 р. – Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».
2012-2013 р.р. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ХДАДМ.
З 2013 р. – старший викладач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін.

Освітня, викладацька діяльність
Викладання навчальних дисциплін: «Філософія», «Соціологія».

Наукова діяльність
2013 р. – захист  дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук «Музика як соціокультурний феномен (філософсько-антропологічний аспект)» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Сфера наукових інтересів: філософія спілкування, філософське осмислення феномену музики, філософія свідомості, філософські проблеми освіти.

Наукові публікації, патенти, гранти
Співавтор одного навчального посібника, автор 7 методичних вказівок, автор близько 35 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.