Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Клочко Оксана Юріївна
доктор технічних наук, доцент

Клочко Оксана Юріївна

Освіта

 • 1991 р. – з відзнакою закінчила Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського;
 • 2007-2010 р.р. – навчання в аспірантурі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство;
 • 2012 р.- кандидат технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство. Тема дисертаційної роботи: Підвищення експлуатаційних властивостей валків з високохромистого чавуну легуванням та термічною обробкою;
 • 2017-2019 р.р. – навчання в докторантурі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 133 – галузеве машинобудування;
 • 2019 р.- доктор технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство. Тема дисертаційної роботи: Теоретичне та експериментальне моделювання і прогнозування структуроутворення та властивостей хромовмісних сплавів та покриттів.

Кар’єра

 • 1991–2000 рр. – інженер, Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань
 • 2002 -2007 рр. – старший лаборант кафедри технології матеріалів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
 • 2011-2013 р.р. – асистент кафедри технології матеріалів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
 • 2013-2015 р.р. – старший викладач кафедри технології матеріалів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
 • з 2015 р. – доцент кафедри технології матеріалів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
 • 2020 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри технології матеріалів ХНТУСГ

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни для бакалаврів та магістрів за напрямами «Механічна інженерія», «Автомобільний транспорт», «Аграрні науки та продовольство»
 • Матеріалознавство (у 2014-2016 р.р. – також англійською мовою);
 • Технологія конструкційних матеріалів;
 • Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.
 • Керує науково-дослідною роботою бакалаврів і магістрів, за результатами якої є публікації в наукових і фахових виданнях України, доповіді на Міжнародних науково-практичних конференціях, участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах, де студенти займали призові місця та отримували почесні дипломи.

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів: Теоретичне та експериментальне обґрунтування нових ефективних технологічних процесів виробництва деталей і виробів із високовуглецевих сплавів та функціональних матеріалів за напрямами наукової школи “Підвищення якості технологічних та експлуатаційних властивостей деталей при їх виробництві та відновленні”; кінематика структуроутворення гетерогенних матеріалів; теоретичні методи дослідження металографічних структур.
 • Клочко О.Ю. є :
  • рецензентом міжнародних наукового журналу “Letters on Materials”, що індексується у Web of Science, Scopus, EBSCO;
  • членом редакційної колегії фахового наукового журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів»
 • Має понад 100 наукових праць у фахових й наукових вітчизняних та іноземних виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах, у тому числі,  Scopus та Web of Science, довідник та монографію, більше 10 патентів на винахід.