Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Калінін Євген Іванович
Завідувач кафедри
доктор технічних наук, професор
очільник навчально-наукової роботи дирекції ННІ ТС

Калінін Євген Іванович

Освіта та наукові ступені

  • Закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства (2007) за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» та аспірантуру ХНТУСГ (2011)
  • Кандидат технічних наук (2011) за спеціальністю 05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Тема дисертації: «Підвищення ефективності експлуатації орного агрегату на агрофоні підвищеної вологості».
  • Доктор технічних наук (2020) за спеціальністю 22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Тема дисертації: «Формування системних властивостей транспортно-технологічних агрегатів змінної маси».

Дисципліни

  • «Механіка матеріалів і конструкцій»
  • «Проектування та дизайн автомобілів»
  • «Математичне моделювання та статистика»

Область наукових інтересів

  • Експлуатація мобільних машин та їх експлуатаційні показники
  • Динаміка машин і систем
  • Проблеми міцності та надійності вузлів агрегатів мобільних машин

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Міжнародне науково-педагогічне стажування «Operation and maintenance of the vehicles» у Вищій Технічний Школі (м. Катовіце, Республіка Польща).

Зовнішні нагороди

У 2019 році нагороджено Дипломом І ступеня конкурсу «Молодий новатор Харківщини» та Подякою Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Є стипендіатом Кабінету Міністрів України (2007-2011, 2018-2020 рр.)

У 2020 році нагороджено Подякою голови Харківської обласної ради.

Наукові публікації, патенти, гранти

Опубліковано більше 120 праць, з них понад 108 наукового та 12 навчально-методичного характеру; у тому числі 1 навчальний посібник; 3 деклараційні патенти України на корисну модель, 100 статей у фахових виданнях.