Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Іванов Володимир Іванович
кандидат технічних наук, доцент

Іванов Володимир Іванович

Освіта та наукові ступені

  • Закінчив Харківський інституту механізації та електрифікації сільського господарства (1985) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та аспірантуру ХІМЕСГ (1991)
  • Кандидат технічних наук (1992) за спеціальністю 05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Тема дисертації: «Керування надійністю при ремонті агрегатів тракторів на основі кореляційних методів».

Дисципліни

  • «Надійність машин»
  • «Контроль якості та забезпечення надійності продукції машинобудування»
  • «Випробування та контроль надійності»

Область наукових інтересів

  • Надійність сільськогосподарських машин і технологічних комплексів
  • Розробка систем керування якістю

Наукові публікації, патенти, гранти

Опубліковано більше 40 праць. З них близько 25 праць наукового та 10 навчально-методичного характеру; у тому числі більше 20 статей у фахових виданнях, та 5 навчальних посібників і 2 підручників з грифом.