Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Іщенко Катерина Вікторівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Іщенко Катерина Вікторівна

Освіта

 • 2005 рік – отримала диплом Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».
 • 2010 рік –  захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва на тему «Технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереження  курей-несучок шляхом покращення мікроклімату пташників».
 • 2019 рік – присвоєне вчене звання доцента.

Кар’єра

 • 2005 – 2013 –асистент кафедри механізація тваринницьких ферм.
 • 2013 – 2014 старший викладач кафедри Технічні системи і технології тваринництва ім. Б.П. Шабельника.
 • 2014 – 2017 – доцент кафедри Технічні системи і технології тваринництва ім. Б.П. Шабельника.
 • З 2017 – старший викладач кафедри Технічні системи і технології тваринництва ім. Б.П. Шабельника.
 • з 2020 – доцент кафедри Технічні системи і технології тваринництва ім. Б.П. Шабельника.

Освітня діяльність

 • Викладає такі дисципліни: технологія виробництва продукції тваринництва, системи технологій, механізація процесів в АПК тваринництва, лісомисливське господарство, історія тваринництва, прогресивні технології в АПК.
 • Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів.

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів:науково-дослідна робота «Інноваційні агроекологічні методи вдосконалення виробництва сільськогосподарської продукції» (державний реєстраційний номер № 0116U002833).
 • Є автором 35 наукових-методичних публікацій , в тому числі 9 статей у виданні, включеному до наукометричної бази даних Scopus, Web of Science.

Міжнародна діяльність

 • Пройшла закордонне стажування у WSB Akademia, Польша
 • Отримала сертифікат рівня B2.