Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна
кандидат економічних наук, доцент

Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна

Освіта

 • 2003 р. – закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва;
 • 2007 р. – закінчила Харківську державну академію культури.
 • 2003-2006 рр. – аспірантка кафедри економічної кібернетики Харківського національного аграрного університету  ім. В.В. Докучаєва;
 • 2014 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • 2019 р. –  отримала вчене звання доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кар’єра

 • 2006 р. – прийнята на посаду асистента кафедри економічної кібернетики Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
 • 2014 – прийнята на посаду асистента кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 • 2015 – прийнята на посаду старшого викладача кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 • 2016 – прийнята на посаду старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ХНТУСГ імені Петра Василенка;
 • З 2018р. працює на посаді доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  • Договірні відносини у підприємництві;
  • Історія підприємницької діяльності;
  • Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності;
  • Маркування, фальсифікація та митне оформлення агропромислової продукції;
  • Підприємництво у сфері послуг;
  • Підприємницькі ризики;
  • Планування бізнесу та оцінка його ефективності;
  • Управління інтелектуальним підприємництвом.
 • Куратор академічної групи.

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів:
  • економіка підприємств;
  • розвиток інтелектуального підприємництва в Україні;
  • розвиток підприємництва в сфері послуг;
  • підприємницька діяльність;
  • ризик-менеджмент.
 • 2018 р. – Член Вченої ради Навчально-наукового інституту технічного сервісу;
 • 2018-2019 рр. – Член Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврський) та  другим (магістерським) рівнем вищої освіти, ХНТУСГ;
 • Має понад 40 публікацій.

Міжнародна діяльність

 • Дистанційне науково-педагогічне закордонне стажування у Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору, 2019 (Рига, Латвія.)