Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Гурський Петро Васильович

Освіта та кар’єра
Освіта
1980 р. – Київський технологічний інститут харчової промисловості: спеціальність «Машини і апарати харчових виробництв», інженер-механік;
1993 р.- Український державний аграрний університет: спеціальність «Педагогіка», інженер-педагог;
2008 р.- Харківський державний університет харчування та торгівлі: спеціальність 05.18.16 – технологія продуктів харчування, кандидат технічних наук.

Кар’єра
1981-2001 рр.- Харківський технікум молочної промисловості (нині коледж переробних і харчових виробництв ХНТУСГ імені Петра Василенка), заступник директора з навчальної роботи;
2001 р.- ХДТУСГ імені Петра Василенка, асистент кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв;
2003 р.- ХДТУСГ імені Петра Василенка, старший викладач кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв;
2010 р.- ХНТУСГ імені Петра Василенка, доцент кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв;
2013 р.- ХНТУСГ імені Петра Василенка, професор кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв.

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси:

  • «Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв»;
  • «Кондиціювання та холодозабезпечення переробних і харчових виробництв»;
  • «Спеціальне обладнання і обладнання малих переробних і харчових виробництв»;
  • «Експлуатація обладнання та машин переробних і харчових виробництв»;
  • «Методологія наукових досліджень»;
  • «Монтаж, ремонт, налагодження обладнання переробних і харчових виробництв».

Наукова діяльність
Наукові інтереси:
Функціональні властивості інгредієнтів харчових продуктів, розробка нових технологій;
Процеси подрібнення зернової сировини, застосування ультразвуку.

Наукова робота:
Науковий керівник аспірантів та магістрів (захищено 3 дисертаційні роботи здобувачів наукового ступеня к.т.н.);
Офіційний опонент дисертаційних робіт;
Член редколегії наукового журналу «Інженерія переробних і харчових виробництв».

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах
Міжнародна діяльність
Удосконалення процесів та сертифікація системи менеджменту якості ХНТУСГ імені П.Василенка на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001 з отриманням сертифікату, що визнаний в системі IQNet.

Громадська діяльність
Керівництво студентами – учасниками Всеукраїнських олімпіад та конкурсів зі спеціальних дисциплін.

Нагороди та премії
2000 р.- Відмінник освіти України.
2017 р.- Дипломант конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

Кількість публікацій
Публікацій наукового і науково-методичного характеру більше 550;
Наукових статей -80
Монографій – 9
Навчальних посібників – 20

Патенти
Патентів України більше 120;
Патентів на винахід – 6;
Авторських свідоцтв – 6.
http://uapatents.com/patents/gurskijj-petro-vasilovich/page/2