Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Гриньова Яна Геннадіївна

Гриньова Яна Геннадіївна

Освіта

 • 1995 – 2000 рр. навчалась  у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» й здобула кваліфікацію юриста, викладача правових дисциплін
 • 2011 р. – здобула ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04-«Теорія і методика професійної освіти»
 • 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента
 • 2019 р. – закінчила з відзнакою магістратуру Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Екологія» 101

Кар’єра

 • 2001 р. – працювала на посаді викладача правових дисциплін в Міжрегіональній академії управління персоналом ( МАУП, м. Харків)
 • 2002 – 2013 рр. працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на кафедрі економічної теорії та права
 • 2013 – 2020 р. працювала на посаді доцента у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва
 • З вересня 2020 р. – доцент кафедри агротехнологій та екології Харківського національного технічного університету  сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня діяльність

викладання:

 • Екологічне право
 • Аграрне право
 • Агроекологія
 • Екологія в АПК

Наукова діяльність

 • Загальний перелік друкованих науково-методичних праць включає 65 найменувань.
 • Постійно приймає активну участь в наукових конференціях різних рівнів.
 • Успішно керує науковою роботою студентів.
 • Коло наукових інтересів складає така проблематика:
  • екологічна культура та свідомість;
  • екологічне навчання й виховання;
  • правове регулювання охорони довкілля й раціонального використання природних ресурсів та їх відновлення;
  • забезпечення екологічної безпеки людини;
  • екологізація АПК.
 • За необхідності надає юридичну допомогу (у т.ч. наукові консультації) з розробки локальних нормативних документів (положень, інструкцій) та інших питань правового регулювання освітньої діяльності.