Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Грідін Олександр Володимирович

Освіта та кар`єра

2006р. – закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

спеціальність «Менеджмент організацій»

2006р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2011р.– старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2019р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).

2020р. – присвоєне вчене звання доцент.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси “Управління персоналом”, “Операційний менеджмент”, “Управління якістю”.

Сфера наукових інтересів

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Нагороди та премії

2017 – 2018рр.- стипендіат Кабінету Міністрів України молодих вчених.

Публікації та патенти

Автор понад 50 публікацій, співавтор 4 монографій, 4 підручників і навчальних посібників.