Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Грабар Наталя Григорівна
Доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри культури, спорту та туризму

Грабар Наталя Григорівна

Освіта та кар’єра
1982 рік закінчила Харківський державний інститут культури за спеціальністю – бібліотекознавство та бібліографія
2004 рік – асистент кафедри асистент культури.
2005 рік – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.
2007 рік – викладач кафедри культури.
2008 рік – по теперішній час, доцент кафедри культурних універсалій
Наукова діяльність
2008 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему: «Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах».
2009 рік – присвоєно вчене звання доцента
2009 рік – доктор філософії
5 сертифікатів про проходження тренінгів та освітянських програм в різних напрямках. Планове підвищення кваліфікації (кожні 5 років). Останнє: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, тема випускної роботи: «Культура спілкування як фактор формування духовності майбутнього фахівця аграрного профілю».
Наукові публікації, патенти, гранти
Автор 150 наукових праць, в тому числі 2-х одноосібних монографій та 5-х колективних, з яких 1-у видано в Польщі.

Грабар Н.Г.