Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Гацько Анатолій Федорович
Професор кафедри, доктор економічних наук, професор

Гацько Анатолій Федорович

Освіта та кар`єра

1986р. – закінчив Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства,

Спеціальність: механізація сільського господарства

Кваліфікація: інженер-механік

2013р. – захист дисертації кандидат економічних наук за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2014р. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2019 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2020 р. – присвоєння вченого звання професора

2020 р. – професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

Освітня діяльність

Керує науковою роботою бакалаврів та магістрів.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: «Організація маркетингової діяльності в системі управління аграрними підприємствами»

Тема докторської дисертації: «Інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку потенціалу конкурентоспроможності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика»

Сфера наукових інтересів

Управління ефективністю та конкурентоспроможністю, спеціалізація та концентрація аграрного виробництва, менеджмент виробничої та збутової діяльності, інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства.

Громадська діяльність

Депутат Харківської обласної ради

Публікації та патенти

Понад 100 публікацій