Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Фабрічнікова Ірина Анатоліївна
Доцент, к.т.н.

Фабрічнікова Ірина Анатоліївна

Освіта

 • 1983 р. – закінчила Український заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова (стаціонар) за спеціальністю «Машинобудування», кваліфікація – інженер-викладач машинобудівних дисциплін.
 • 2002 р. – закінчила Харківський державний технічний університет сільського господарства за спеціальністю «Механізація сільського господарства», кваліфікація – магістр.

Кар’єра

 • 1993р. – працювала асистентом кафедри деталей машин та стандартизації Харківського  інституту механізації та електрифікації сільського господарства.
 • 2003р. – працювала асистентом кафедри якості, стандартизації та сертифікації.
 • 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка та отримала ступінь кандидата технічних наук за фахом тертя та зношування в машинах. Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Підвищення зносостійкості ножів для зрізання цукрових буряків у стружку конструктивними та технологічними засобами»
 • 2014 рік – доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації.
 • 2017 рік по теперішній час доцент кафедри мехатроніки та деталей машин Навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня діяльність

 • Розробник навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» підготовки бакалаврів за напрямом «Машинобудування» спеціальності «Галузеве машинобудування» для студентів ННІ ТС та ННІ ПХВ;
 • Автор та розробник дисципліни «Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр ННІ МСМ за напрямом підготовки «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 208 – «Агроінженерія»;
 • Наразі розробляє курс «Система управління безпечністю харчової продукції»;
 • Приймала участь в розробці курсу «Мехатроніка АПВ» для студентів ННІ МСМ спеціальності 208 – «Агроінженерія»;
 • Автор та розробник дисциплін «Якість та експертиза агропродукції» і «Транспортування та зберігання сільськогосподарської продукції» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Наукова діяльність

 • Є автором 95 статей.
 • 4 патентів України.
 • Брала участь у роботі міжнародних наукових конференцій.

Нагороди та відзнаки

 • Почесні грамоти ХНТУСГ.

Патенти

 • ПУ № 42467 України. МПК С21D 1/09 (2006.01), С23С14/00 (2006.01). Комплексний спосіб підвищення зносостійкості бурякорізальних ножів / Фабричнікова І.А. Коломієць В.В., Тимофєєва Л.А., Лук’яненко В.М.; заявник – ХНТУСГ ім. П.Василенка; – u 2009 0076; заявл. 05.01.2009, опубл. 10.07.2009, Бюл. №13 – 2с.
 • ПУ № 54635 U України. МПК С13C 1/00 (2009). Ніж безреберний бурякорізальний / Фабричнікова І.А., Квятковський А.Й., Коломієць В.В.; заявник – ХНТУСГ ім. П.Василенка; – u201000900; заявл. 29.01.2010, опубл. 25.11.2010, Бюл. №22 – 3с.
 • ПУ № 66679 UA України. МПК С21D 1/09(2006.01) С23С 14/00. Спосіб підвищення зносостійкості бурякорізальних ножів. /Фабричнікова І.А., Скобло Т.С., Коломієць В.В., Мартиненко О.Д. заявник – ХНТУСГ ім. П. Василенка, – u2011 08198; заявл. 30.06.2011, опубл. 10.01.2012, Бюл.№1. – 3с.
 • ПУ № 125541U України. МПК С13В 5/08 (2011.01). Ніж бурякорізальний безреберний. / Фабричнікова І.А., Галич І.В., Коломієць В.В., Кісь В.М.; заявник – ХНТУСГ ім. П.Василенка; Патент України на корисну модель № 125541. Опубл. 10.05.2018. Бюл. №9. – 3с.