Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Дудник Олена Василівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Дудник Олена Василівна

Освіта та кар`єра

2009р.- закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, диплом магістра;

спеціальність «Облік і аудит»

2009р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2014р. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2016р. – захист дисертації кандидат економічних наук за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2016р.– доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2020 р – отримала вчене звання доцента кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси «Стратегічне управління», «Стратегія підприємства» «Стратегічний аналіз», «Антикризове управління», «Ризик-менеджмент», «Інфраструктура аграрного ринку».

Наукова діяльність

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Здійснює наукове керівництво аспірантом.

Активно проводить підготовку студентів до участі в регіональних та всеукраїнських наукових заходах. Так, під науковим керівництвом Дудник О. В. підготовлені переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2017/2018 н.р. в галузі «Управління у сфері економічної конкуренції» та переможці в Міському конкурсі студентських бізнес-проектів “Харків – місто молодіжних ініціатив” (2017 та 2018 роки).

Сфера наукових інтересів

Управління конкурентоспроможністю бізнесу в сучасних ринкових умовах,  підвищення ефективності надання адміністративних послуг.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Постійна участь в міжнародних конференціях

Нагороди та премії

2017р. – грамота адміністрації Київського району м. Харкова,

2018р. – грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Публікації та патенти

Має понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі статті індексовані в міжнародних науково метричних базах. Співавтор колективних монографії на англійській мові:

Innovative tools for socio-economic systems’ development. Katowice School of Technology, 2019

Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph. Riga, 2020.