Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Дроздова Ірина Петрівна
Професор кафедри, професор, д.пед.н.

Дроздова Ірина Петрівна

Освіта та кар’єра

1979 р. – Харківський державний університет (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) філолог, викладач російської мови та літератури.

2018 р. – Національна українська академія: філологія (мова: англійська);  перекладач (англійська мова).

Кар’єра

1981 р. – Харківський інститут інженерів комунального будівництва, старший лаборант кафедри іноземних мов;

1982 р. – Харківський інститут інженерів комунального будівництва, старший лаборант кафедри російської мови;

1983 р. – Харківський інститут інженерів міського господарства, викладач кафедри російської мови;

1993 р. – Харківський інститут інженерів міського господарства, старший викладач кафедри російської мови;

1998 р. – Харківський державна академія міського господарства, старший викладач кафедри української і російської мов;

2002 р. – Харківський державна академія міського господарства, доцент кафедри української і російської мов;

2004 р. – Харківська національна академія міського господарства, доцент кафедри української і російської  мов;

2007 р. – Херсонський державний університет, докторант кафедри українознавства;

2010 р. – Харківська національна академія міського господарства, доцент кафедри мовної підготовки, педагогіки і психології;

2012 р. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри  педагогіки та психології професійної підготовки;

2014 р. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри педагогіки і психології професійної підготовки;

2015 р. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри природничих і гуманітарних дисциплін;

2017 р. – Харківська державна академія дизайну і мистецтв, завідувач  кафедри українознавства;

2020 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, професор кафедри мовної підготовки.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

 • «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • «Українська мова наукового спілкування».

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Теоретичні і методологічні засади підготовки майбутніх інженерів до професійно орієнтованої комунікації українською та англійською мовами;
 •  теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх інженерів до професійного іншомовного спілкування (засобами інноваційних технологій);
 • теоретичні основи підготовки іноземних студентів ЗВО технічного профілю України до вивчення професійної лексики;
 • навчання професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови;
 • комунікативний підхід як основа професійного становлення іноземних студентів;
 • формування професійної компетенції студентів немовних спеціальностей у процесі навчання української мови.

Наукова робота:

 • Науково-практичні заходи (семінари, конференції, форуми тощо);
 • Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів ( під керівництвом захищено 4 кандидатських і 1 докторська);
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів;
 • член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
 1. «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет (з 2015 р.).
 2. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Кропивницький: Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (з 2017 р.).
 • Дійсний член (академік) Української Академії Акмеології : «Прикладна (професійна) акмеологія» 2016р.
 • Робота у вчених радах України:
 1. з 2014 р. – Член спеціалізованої вченої ради Д 67.051.03 в Херсонському державному університеті.
 2. з 2015 р. – Член спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Міжнародне стажування «SCHILLER INTERNATION UNIVERSITY: EDUCATION PROGRESS, MODERN METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH AND ANALYSES: Experience of Schiller International University», 15-27 July, 2016 (112 hours – contact and self-preparation).

Громадська діяльність

Керівництво студентами – учасниками Всеукраїнських олімпіад (конкурс імені Петра Яцика, імені Тараса Шевченка тощо) і конференцій українською мовою.

Кількість публікацій

Кількість публікацій

Публікацій наукового і науково-методичного характеру більше ніж 250;

наукових статей – 145 (з них 4 у виданнях, що занесені до бази даних Web of Science);

монографії – 3;

навчальних посібників – 4;

методичних вказівок – 16.