Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Черепньов Ігор Аркадійович
Доцент, к.т.н., доцент
Старший науковий співробітник, доцент, член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки

Черепньов Ігор Аркадійович

Освіта та кар’єра

 • 1984 рік – закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені маршала Крилова М.І. за спеціальністю «Радіотехнічні системи комплексів».
 • З 24.06 1984 року по 05.10 2005 року проходив військову службу як кадровий офіцер на інженерних, наукове-педагогічних та наукових посадах. 05.10 2005 року звільнився у запас в військовому званні підполковник  з посади: начальник наукове-дослідної лабораторії проблем військової екології НДВ факультету РХБз та екології, Харківського інституту танкових військ при НТУ «ХПІ».
 • 1998 рік – закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю  «правознавство».
 • З 01.11 2005 року по теперішній час – доцент кафедри безпеки життєдіяльності та права.
 • 2009-2012 рр. навчався в докторантурі при ХНТУСГ.

Наукова діяльність

 • 2002 рік — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спецтемою, за спеціальністю 05.11.17 – медичні прилади та системи.
 • 2003 рік — присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «озброєння та військова техніка».
 • 2005 рік – обрано член – кореспондентом Академії наук прикладної радіоелектроніки.
 • 2009 рік –  присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.

Наукові публікації

 • Всього понад 150 наукових статей в фахових виданнях України (з них статті індексовані в Scopus – 1).
 • 34 звітів з НДР.
 • 2 авторські свідоцтва СРСР.
 • 7 підручників (з  них з грифом МОН – 6).
 • 2 навчально-методичних посібника.

Освітня діяльність

Викладає такі  дисципліни:

 • «Цивільний захист».
 • «Безпека в Надзвичайних ситуаціях».
 • «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист».

 Нагороди

 • 2012 рік: Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 • 2012 рік: медаль 20 років АН ПРЕ.