Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Чалая Ольга Сергіївна
Доцент, к.с.-г.н.

Чалая Ольга Сергіївна

Освіта

  • 2004 рік – закінчила Харківську державну зооветеринарну академію за спеціальністю «Зооінженерія».
  • 2014 рік – захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю 03.00.16. – екологія.

Кар’єра

  • 2010 рік – асистент кафедри прикладної екології ім. О.А. Колєсова Харківської державної зооветеринарної академії.
  • 2014 рік – старший викладач кафедри прикладної екології ім. О.А. Колєсова Харківської державної зооветеринарної академії.
  • 2017 рік по теперішній час – доцент кафедри агротехнологій та екології Харківського національного технічного університету  сільського господарства імені Петра Василенка.

 Наукова діяльність

  • Наукові інтереси пов’язані з вивченням впливу антропогенних факторів на якість продукції тваринництва і рослинництва.
  • 2014 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Еколого-біологічні особливості виробництва свинини за умов надлишку в раціоні важких металів».
  • Автор 47 наукових праць, в тому числі 1 патент, 1 науково-виробничі рекомендації.

 Міжнародна діяльність

 Закордонні публікації

  • Chalaya O. Influence of some heavy metals on the organism of young pigs / Chalaya O., Pankova O., Sirovitskiy K., Bezpalko V., Gorbanov A. // ТЕКА. Commission of motorization and energetics in agriculture – 2018. Vol. 18, № 4. P. 13-18.
  • Paliy, A. Paliy , A. Nanka,  O. Chalaya,  O. Chalyi  Establishment of the efficiency of animal breeding premises disinfection by modern disinfectants // «EUREKA: Life Sciences». – № 4 (2019), – с. 3-8.