Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Брагінець Микола Володимирович
доктор технічних наук, професор

Брагінець Микола Володимирович

Освіта

 • 1960 рік – закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ)
 • 1968-1971 роки – аспірант кафедри механізації тваринництва МІМСГ
 • 1972 рік – захист кандидатської дисертації «Исследование процесса раздачи кормов мобильными кормораздатчиками на фермах крупного рогатого скота»
 • 1972 рік – присвоєння ступеня кандидата технічних наук
 • 1974 рік – присвоєння вченого звання доцента
 • 1983 рік – старший науковий співробітник кафедри механізації тваринницьких ферм
 • 1985 рік – захист докторської дисертації «Технологическое повышение эффективности процесса кормления животных и функционирования поточных линий раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота»
 • 1988 рік – присвоєно ступінь доктора технічних наук
 • 1991 рік – присвоєння вченого звання професора
 • 2008 рік – избран Действительным членом Международной академии науки и практики организации производства

Кар’єра

 • 1971 рік – асистент кафедри механізації тваринницьких ферм МІМСГ, м. Мелітополь
 • 1972 рік – старший викладач кафедри механізації тваринницьких ферм МІМСГ, м. Мелітополь
 • 1973 рік – завідувач кафедрою механізації тваринницьких ферм МІМСГ, м.Мелітополь
 • 1983 рік – доцент кафедри механізації тваринницьких ферм МІМСГ, м. Мелітополь
 • 1986 рік – директор Центрального науково-дослідного і проектно-технологічного інституту механізації і електрифікації сільського господарства Південної зони СРСР, м. Запоріжжя
 • 1989 рік – генеральний директор Всесоюзного науково-виробничого об’єднання механізації і автоматизації тваринництва «Мехживавтоматизація», директор ЦНДІ МЕТ, м. Запоріжжя
 • 1990 рік – професор кафедри механізації тваринництва Полтавського сільськогосподарського інституту, м. Полтава
 • 1992 рік – завідувач кафедри механізація тваринництва Полтавського сільськогосподарського інституту, м. Полтава
 • 1993 рік – декан факультету механізації сільського господарства Полтавського сільськогосподарського інституту, м. Полтава
 • 1999 рік – професор кафедри механізація виробничих процесів в тваринництві Луганського національного аграрного університету, м Луганськ
 • 2003 рік – завідувач кафедрою механізація виробничих процесів в тваринництві Луганського національного аграрного університету, м Луганськ
 • 2011 рік – проректор з наукової роботи Луганського національного аграрного університету, м Луганськ
 • 2014 рік – виконувач обов’язків ректора Луганського національного аграрного університету, м Харків
 • 2018 рік – професор кафедри технічні системи і технології тваринництва ім. Б.П. Шабельника Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, м Харків

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  • Інноваційне технічне оснащення тваринництва
  • Машини та обладнання тваринництва
  • Монтаж і пусконалагодження
 • Керівництво магістерськими (бакалаврськими) роботами та аспірантами

Наукова діяльність

 • Проведення досліджень з підвищення ефективності технічних систем і засобів у тваринництві
 • Має більше 230 публікацій, монографій – 1, навчальних посібників – 8, підручників – 2
 • Опонування докторських і кандидатських дисертацій
 • Рецензування наукових робіт
 • Консультування докторантів і аспірантів

Нагороди

 • 2006 рік – трудова відзнака «Знак пошани» № 4512, рішення Колегії Міністерства аграрної політики України, 17.11.2006 р. № 723-к
 • 2016 рік – почесний знак «За впровадження інновацій в освіті» № 61 від 04.11.2016 р. НМЦ «Агроосвіта»
 • 2016 рік – нагороджений грамотою Верховної Ради України
 • 2017 рік – нагороджений грамотою Верховної Ради України