Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Брагін Юрій Анатолійович
Кандидат культурології, старший викладач кафедри культурних універсалій
Освіта та кар’єра
1983 рік – закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького за спеціальністю «політична економія».
1983 рік – асистент кафедри наукового комунізму Харківського державного університету ім. О. М. Горького.
1986 рік – аспірант кафедри наукового комунізму Харківського державного університету імені О. М. Горького.
1990 рік - викладач кафедри політології Харківського державного медичного інституту.
2019 рік – старший викладач кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
Наукова діяльність
2015 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата культурології на тему: «Формування предмета дослідження в концепціях В. Дільтея і К. Гірца: культурологічний аспект».
Наукові публікації
Автор 25 наукових праць.

Брагін Юрій Анатолійович