Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Брагін Юрій Анатолійович
Кандидат культурології, старший викладач кафедри культури, спорту та туризму

Брагін Юрій Анатолійович

Освіта та кар’єра
1983 рік – закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького за спеціальністю «політична економія».

1983 рік – асистент кафедри наукового комунізму Харківського державного університету ім. О. М. Горького.
1986 рік – аспірант кафедри наукового комунізму Харківського державного університету імені О. М. Горького.
1990 рік – викладач кафедри політології Харківського державного медичного інституту.
2019 рік – старший викладач кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
Наукова діяльність
2015 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата культурології на тему: «Формування предмета дослідження в концепціях В. Дільтея і К. Гірца: культурологічний аспект».
Наукові публікації
Автор 25 наукових праць.

Брагін Ю.А.