Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Богомолова Катерина Сергіївна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Богомолова Катерина Сергіївна

Освіта та кар`єра

2002р. –  Харківська  державна академія міського господарства,

Спеціальність: «бухгалтерський облік і аудит»

2006р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2017р. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2017р. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2019р. – присвоєне вчене звання доцент.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси ” Мотиваційний менеджмент”, “Методологія бізнес планування”, “Менеджмент та маркетинг”, “Основи підприємницької діяльності”.

Наукова діяльність

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Сфера наукових інтересів

Процеси організації ефективного функціонування та трансформації систем управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в умовах перехідної економіки.

Громадська діяльність

Куратор академічних груп

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Міжнародне науково-педагогічне стажування у Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Польща).

Нагороди та премії

Подяка Полтавської державної аграрної академії (2019 р.)

Публікації та патенти

Понад 40 публікацій