Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Богомолов Олексій Васильович
Завідувач кафедри, професор, д.т.н, гарант ОП

Богомолов Олексій Васильович

Освіта та кар’єра

Освіта
1976 р. – Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства;
Спеціальність: механізація сільськогосподарського виробництва, інженер-механік.
1984 р. – ХІМЕСГ,. спеціальність 05.20.01 – механізація с/г виробництва, кандидат технічних наук.
2006 р. – Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність: 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, доктор технічних наук.

Кар‘єра
1976 р. – ХІМЕСГ,. асистент кафедри сільськогосподарських машин;
1987 р. – ХІМЕСГ, доцент кафедри сільськогосподарських машин;
1989 р. – ХІМЕСГ, заступник декана загальноінженерного факультету;
1993 р. – ХІМЕСГ, засновник і перший завідувач кафедри механізації переробки і зберігання сільськогосподарської продукції;
2007-2017 рр. – ХДТУСГ імені Петра Василенка, директор навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв;
2018 р. – ХНТУСГ імені Петра Василенка, завідувач кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв.

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси:

  • «Вступ до фаху»;
  • «Процеси та апарати переробних і харчових виробництв»;
  • «Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв»;
  • «Оптимізація процесів переробних і харчових виробництв»;
  • «Інтелектуальна власність».

Наукова діяльність
Наукова робота:
2008 р. – Член спецради Харківського державного університету харчування та торгівлі.
2009-2011 р. – Член експертної ради ВАК України.
Керівник магістерських  кваліфікаційних робіт, аспірантів.
Керівник загальнодержавних і міністерських наукових програм з проблем сепарації важкороздільних зернових сумішей, галузевої науково-дослідної лабораторії переробних і харчових виробництв.
Керівник госпдоговірних наукових програм Міністерства аграрної політики та продовольства України та провідних підприємств галузі.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах2012 р. –  VIII Міжнародний салон «Новий час», золота медаль за розробку «Пристрою для розділення сипких матеріалів за пружними властивостями».
Участь у міжнародних конференціях з питань підвищення ефективності використання обладнання переробних і харчових виробництв.

Громадська діяльність
Активний учасник розробки концепції та програми інженерно-технічного забезпечення реформування АПК Харківської області.

Нагороди та премії
1999, 2003 рр. – Почесні грамоти Міністерства аграрної політики і продовольства України;
2004 р. – Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України;
2005 р. – Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня;
2008 р. – Відмінник аграрної освіти та науки ІІ ступеня;
2010 р. – Знак Пошани Міністерства аграрної політики;
2009 р. – Переможець XI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Декан факультету»;
2017 р. – Відмінник освіти України.

Кількість публікацій
Публікацій наукового і науково-методичного характеру більше 450;
наукових статей – 120;
монографій –  5;
підручників та навчальних посібників – 18.

Патенти
Патентів України – 45;
авторських свідоцтв – 80.