Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Богданович Ольга Анатоліївна

Освіта та кар’єра

 • Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, 1988р., спеціальність: механізація сільського господарства, кваліфікація – інженер-механік
 • Харківський державний технічний університет сільського господарства,2002р., спеціальність «Механізаація сільського господарства», кваліфікація – магістр
 • Харківський державний технічний університет сільського господарства, 2004р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст
 • З 1988 – 1999 рр. працювала в УкрНІІСГОМ – посада інженер
 • З 1999- 2002рр. ХНТУСГ – посада зав. лабораторії;
 • З 2002 р. – працюю старшим викладачем ХНТУСГ, кафедра економіки та маркетингу; з 2018р. – ст. викладач кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань  (2009– 2010рр. за сумісництвом працювала у Національній Академії Національної гвардії України; 2016 р. – працювала за суміцнитвом інженером з охорони праці (ХНТУСГ)).

Викладає дисципліни:

 1. Регіональна економіка
 2. Економіка сільського господарства
 3. Мікро/макроекономіка
 4. Основи економічної теорії
 5. Національна економіка, економіка АПК
 6. Державне регулювання економіки
 7. Фінанси підприємства
 8. Економіка підприємства
 9. Основи підприємництва
 10. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 11. Економічна та соціальна географія (для студентів іноземців)

Наукова діяльність

 • Тема наукової роботи: «Закономірності формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств»
 • Наукові інтереси: економіка агровиробництва,ефективна  галузева структура сільського господарства

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

 • Участь у міжнародних конференціях:
  1. Основні положення й результати дисертаційного дослідження апробовані у доповідях та виступах на: Міжнародному форумі молодих вчених «Ринкова трансформація економіки: станпроблеми, перспективи» (Харків, ХНТУСГ, 19-20 квітня 2007 року);
  2. VIІ міжнародному форумі аграрної молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка в ХХІ столітті» (Харків, ХНТУСГ, 20-30 травня 2011 року); .);
  3. Міжнародній науково- практичній конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, ЖНАЕУ, 19 квітня 2013р.);
  4. Міжнародному економічному форумі студентів, магістрантів і аспірантів «Инновации. Креативность. Лидерство: Современные рессурсы глобальной экономики» (Омськ, Омський державний університет ім. Ф.М. Достоєвського, Омськ, 4-5 грудня 2014 р.);
  5. Х міжнародному форумі аграрної молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка в ХХІ столітті» (Харків, ХНТУСГ, 3-4 квітня 2014 року);
  6. Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Современная наука: проблемы, инновации, решения» (Курськ, Курський інститут соціальної освіти, 27-28 лютого 2014 року);
  7. VIII міжнародній науково-практичній конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (Харків, ХНТУСГ; 7 квітня 2017 року);
  8. 21-й міжнародній науково-практичній конференції «Фізичні і комп’ютерні технології» (Харків, завод «ФЕД», 24-25 грудня 2015 року);
  9. 22-й Міжнародній науково-практичній конференції «Фізичні і комп’ютерні технології» (Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 7-9 грудня 2016 року);
  10. Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації» (Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 6-7 квітня 2017 року);
  11. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми економіки та фінансів» (Київ, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 30 жовтня 2018 року);
  12. II міжнародній науковій конференції «Корпоративне управління: стратегії, технології, процеси» (Лейпциг, Університет Лейпцигу. Факультет економіки та менеджменту, 26 жовтня 2018 року)

Громадська діяльність

 • Консультативне спілкування зі студентами, була куратором декількох груп.

Кількість публікацій

 • Більше ніж 50

Документи