Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Блезнюк Олег Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

Блезнюк Олег Володимирович

Освіта та наукові ступені

  • Закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства (2000) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та аспірантуру ХНТУСГ (2003).
  • Кандидат технічних наук (2007) за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Тема дисертації: «Обґрунтування методу підвищення працездатності та параметрів дисків викопуючого пристрою коренезбиральної машини».

Дисципліни

  • «Експлуатація та обслуговування машин»
  • «Навчальна практика з обслуговування машин»
  • «Проектування технологічних процесів технічного обслуговування машин»

Область наукових інтересів

  • Експлуатація мобільних машин (тракторів, автомобілів, тощо)
  • Проблеми міцності та надійності вузлів і агрегатів мобільних машин

Зовнішні нагороди

У 2010 отримав Відмінника технічної служби. У 2012 нагороджено Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України. У 2013 нагороджено Подякою начальника Державної інспекції сільського господарства в Харківській області. У 2013 нагороджено Подякою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Наукові публікації, патенти, гранти

Опубліковано більше 120 праць, з них 109 наукового та 11 навчально-методичних праць навчально-методичного характеру, у т. ч. 100 статей у фахових виданнях, 9 деклараційних патентів України на корисну модель та 5 навчальних посібників, 1 практичний посібник, 2 навчальних посібника з грифом.