Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Безпалько Валентина Василівна
Старший викладач, к.с.-г.н.

Безпалько Валентина Василівна

Освіта та кар’єра

 • 1991 рік закінчила Уманський сільськогосподарський інститут ім. М. Горького, за спеціальністю «Плодоовочівництво та виноградарство».
 • 1992 по 1993 рік агроном на Придністровській дослідній станції садівництва.
 • 1994 по 2004 рік на Харківській овочевій фабриці лаборант в біолабораторії.
 • 2006 рік лаборант на кафедрі «Агрономії і екології».
 • 2009 рік асистент кафедри «Агрономії і хімії».
 • 2013 по 2017 рік старший викладач кафедри «ОТС» ім. Євсюкова.
 • 2017 рік по теперішній час старший викладач кафедри «Агротехнологій та екології».

Наукова діяльність

 • 2018 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Екологічно безпечні способи підвищення урожайності пшениці озимої та ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України», за спеціальністю 06.01.09. – Рослинництво.

Наукові публікації, патенти, гранти

 • Автор 50 наукових праць, в тому числі і методичних вказівок та 1 патент на корисну модель.

Закордонні публікації

 • Научный журнал «MOTROL», Польща Commission of motorization and energetics in agricultural. – 2015. Vol. 17, No 7, Р. 29-34. Пролонгированные эффекты оптического излучения красного диапазона в период прорастания семян.
 • Научный журнал «MOTROL», Польща, 2016 г., Vol. 18, No 7, С.43-47. Формирование урожайности сои в метеорологических условиях восточной лесостепи Украины.
 • Научный журнал «MOTROL», Польща, Commission of motorization and energetics in agricultural. 2017 г., Vol. 18, No 7, с.15-20. Application of No – till growing sunflowers technical, environmental and economic aspectcs.
 • Научный журнал «MOTROL», Польща, Commission of motorization and energetics in agricultural. 2018 г., Vol. 20, No 1.С.13-17. Урожайность зерновых культур в зависимости от предпосевной обработки семян микроволновым полем.
 • «TEKA». An international quarterly journal on motorization,vehicle operation, energy efficiency and mechanical engineering Vol.1, No4.С.13-18. Influence of some heavy metals on the organism of young pigs.
 • Научный журнал. «Ukrainsan journal of Ecology» 2019 г., Vol. 9, No 1. С.232- 238. Мелітополь. Кореневі гнилі ячменю ярого – шкідливість і основні заходи захисту.
 • Научный журнал. «Ukrainsan journal of Ecology» 2019 г., Vol. 9, No 3. С,189-197. Мелітополь. Ecologically safe methods for presowing treatment of cereal seeds.