Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Батюк Лариса Андріївна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Батюк Лариса Андріївна

Освіта та кар’єра

1993 рік – закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (зараз Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), отримала вищу освіту за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію економіста, викладача економічних дисциплін;

1994-2000 рік – асистент кафедри економіки та права Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету;

2009-2011 рік – старший викладач кафедри економіки та маркетингу ХНТУСГ;

2011 рік –  по теперішній час доцент кафедри економіки та маркетингу.

Наукова діяльність

1999 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Особливості грошово-кредитної політики в умовах ринкової трансформації економіки» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія;

2011 рік – отримала звання доцента за кафедрою економічної теорії.

Напрям  наукової  діяльності: «Грошово-кредитна політика та аграрна сфера: глобальний аспект», «Механізм забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації».

Наукові публікації, патенти, гранти:

Всього опубліковано 64 публікації, з них 57 наукового та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 40 публікацій у фахових виданнях.