Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
асистент кафедри, кандидат економічних наук

Азізов Отабег

Освіта та кар’єра

2014 рік – закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримав кваліфікацію «магістр з економіки»

2020 рік по теперішній час – асистент кафедри маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Освітня діяльність

Навчальні курси: «Основи наукових досліджень»,  «Маркетинг»

Членство в громадських об’єднаннях за професійним спрямуванням: «Об’єднання маркетологів України»,  член-кореспондент Академії прикладних наук України

Наукова діяльність

2017 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічний механізм управління збутовою діяльністю аграрних підприємств»

Напрям наукової роботи: «Стратегічне управління та механізми запровадження новітніх маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможного розвитку суб’єктів бізнесу: теоретичні та практичні аспекти»

Наукові публікації, патенти, гранти

Автор 25 наукових праць, в тому числі опубліковані статті в журналах, що мають імпакт – фактор та входять до баз даних SCOPUS, WoS , в закордонних виданнях, у фахових виданнях України, монографії.