Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Артеменко Олександра Олексіївна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Артеменко Олександра Олексіївна

Освіта та кар`єра

1986р. – закінчила Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства,

Спеціальність: будівництво

Кваліфікація: інженер-будівельник

2009р.-  старший викладач кафедри організація виробництва, бізнесу та менеджменту

2012р.-  захист дисертації кандидат економічних наук за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2012р. – доцент кафедри організація виробництва, бізнесу та менеджменту

2015р. – присвоєне вчене звання доцент

2017р. – завідуюча кафедрою організація виробництва, бізнесу та менеджменту

2018 р. – доцент кафедри організація виробництва, бізнесу та менеджменту

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси «Менеджмент», «Екологічний менеджмент», «Державне управління екологічною діяльністю», «Організація та нормування праці»

Наукова діяльність:

«Організаційно – економічне обґрунтування техніко-технологічним забезпеченням сільськогосподарського виробництва

Сфера наукових інтересів

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Нагороди та премії

Має нагороди та подяки від Харківської державної адміністрації.

Публікації та патенти

Понад 150 публікацій