Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Антощенкова Віталіна Володимирівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Антощенкова Віталіна Володимирівна

Освіта та кар’єра

2004 рік – закінчила Харківський державний технічний університет сільського господарства і отримала вищу повну освіту (магістр) за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію економіста (зараз Харківський національний технічний університет сільського господарства імені  Петра Василенка).

2005-2014 роки – асистент кафедри економіки та маркетингу;

2006 рік – вступила до аспірантури Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка;

2014 рік по теперішній час доцент кафедри економіки та маркетингу;

Наукова діяльність

2014 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Удосконалення економічних відносин між сільськогосподарськими й молокопереробними підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2015 рік – отримала звання доцента кафедри економіки та маркетингу.

Напрям  наукової  діяльності:  «Підвищення ефективності виробництва молока і молочної продукції (теорія і практика)».

Наукові публікації, патенти, гранти:

Всього опубліковано 89 публікацій, з них 76 наукового та 13 навчально-методичного характеру, у тому числі 32 публікацій у фахових виданнях.